dilluns, de juny 27, 2011

Primeres passes del nou govern

Les obligacions acadèmiques inherents al màster de Dret Públic que en aquests moments estic cursant m’han apartat durant unes setmanes de la col•laboració que des de fa sis anys realitzo al present Diari. L’elaboració d’una tesina així com també la defensa de la mateixa davant d’un tribunal és una tasca que requereix temps i dedicació. A més, des del primer dia que vaig escriure al present setmanari em vaig marcar una fita: defugir dels escrits realitzats amb presses sobrevingudes i apostar fermament per la reflexió, un element que inestimablement requereix la intervenció d’un factor clau i escàs com és el temps.


No obstant, no vull menystenir el clima polític viscut en les darreres setmanes a la nostra vila. Després de conèixer els resultats electorals que proclamaven la candidatura socialista com a guanyadora dels comicis arribava el moment de treballar per formar un govern fort i estable pel Vendrell.

Una tasca complexa que portaria de la mà nombrosos dies intensos tots ells replets de negociacions en les quals no faltarien alguns que altres entrebancs i ensurts. Afortunadament pel bé del nostre municipi s’han aconseguit superar aquestes qüestions i formar un govern fort i estable. Sense cap mena de dubtes, considero que aquesta era l’opció que els ciutadans del Vendrell van exposar davant la fragmentada composició del plenari vendrellenc que abocava sense cap gènere de dubtes a realitzar un pacte de govern.

La constitució del nou plenari així com també l’elecció de l’alcalde va suposar el tret de sortida de la nova legislatura. Un dels elements integrants de l’acord de govern precisament radicava en la distribució de l’alcaldia. Concretament, els dos primers anys estarà encapçalada per Benet Jané i els dos darrers al capdavant del govern municipal estarà Martí Carnicer.

Una enorme responsabilitat derivada del fet d’ésser una representant de la ciutadania vendrellenca és un element que no vull oblidar en cap moment així com també treballar de manera incessant pensant en tots els vendrellencs i les vendrellenques.

En aquest sentit, des del nou govern municipal en els darrers dies s’ha estat treballant intensament en l’elaboració del cartipàs municipal i precisament en el ple celebrat aquest mateix dimarts ha tingut lloc l’aprovació del mateix així com també totes les qüestions inherents a l’organització i funcionament.

D’entrada, exposar que l’import de la compensació dels regidors que tenen dedicació exclusiva serà de 46.000 € bruts anuals. Una xifra que és el resultat de la reducció del 20% en relació a les percepcions de la passada legislatura. A més, exposar clarament que els regidors que apostin per la dedicació exclusiva o parcial no rebran indemnitzacions en concepte d’assistències al ple, a les juntes de govern o a les comissions informatives. Un element que convé ressaltar ja que a vegades hi ha qui tendeix a voler confondre els ciutadans falsejant la realitat. Tampoc em puc oblidar de posar de manifest que en la present legislatura desapareixen tots els càrrecs de confiança. Així doncs, es posa de relleu que els compromisos adquirits i signats en l’acord de govern no són una declaració de bones intencions sinó que són una realitat fefaent.

Article publicat al Diari del Baix Penedès, 23/06/2011
Laia Gomis