divendres, de desembre 16, 2005

La unió del segle XXI

La Revolució Industrial va comportar una sèrie de canvis econòmics i socials transcendentals en el nostre país malgrat el retard en el qual es va incorporar a les nostres contrades. No va ser fins a mitjans del segle XIX quan arrenca la industrialització a Catalunya, i precisament, coincidint amb aquestes dates s’aprecia l’èxode massiu de les zones rurals vers a les noves àrees industrials que es creaven on milers de famílies s’hi traslladaven dipositant tota la seva confiança cercant un futur més esperançador.

L’estructura familiar pateix la seva primera transformació arran del fenomen industrial, els nous habitatges en els quals han de viure els obrers, molts d’ells cedits en règim de lloguer pel propietari de la fàbrica, es caracteritzaven per les seves dimensions reduïdes on hi podien arribar a viure fins a set persones, sense il·luminació ni aigua corrent (moltes famílies es veien obligades a rellogar aquest petit espai a d’altres per fer front a l’elevat preu del lloguer). Les circumstàncies obligaven a concentrar tan sols la família nuclear (formada per pares i fills) en el mateix habitatge, d’aquesta manera lluny quedaven les llars on hi podien arribar a conviure fins a cinc generacions diferents.

Després d’aquest breu apunt històric, si mirem al nostre voltant, podem apreciar que les coses han canviat molt des d’aquells temps memorials que formen part del saber dels historiadors i dels llibres propis d’aquesta matèria. De tant en tant, recordar èpoques passades esdevé útil perquè apreciem i valorem tot allò que pensem que és propi de la nostra societat i realment no fa pas tants anys que ho és.

La setmana passada, aquest mateix diari destacava el canvi que s’ha produït respecte a la celebració del matrimoni a la nostra comarca. Fa uns anys, tots els matrimonis eren canònics però aquesta tendència s’ha vist invertida i el passat any, a la nostra comarca els matrimonis civils superaven els matrimonis eclesiàstics. Ningú s’hagués imaginat uns anys endarrera quan tan sols es tenia per vàlidament celebrat el matrimoni canònic que el civil es faria el seu petit espai en la societat esdevenint l’opció preferida pel conjunt dels baixpenedesencs.

Tanmateix, no cal oblidar que dins del matrimoni civil, actualment també trobem el matrimoni entre persones del mateix sexe, tot i que alguns pretenien crear una unitat familiar diferenciada del matrimoni heterosexual. L’objectiu de la reforma legal del Codi Civil és obrir la possibilitat d’accedir al matrimoni a totes les persones que compleixin els requisits generals per a contreure’l sense establir una institució jurídica diferent al matrimoni heterosexual.

No obstant, les parelles de fet és un col·lectiu oblidat malgrat l’espectacular creixement originat a la nostra societat recentment. Ningú en parla, i si algú ho fa, acostuma a ser per criticar aquestes unions, no és estrany escoltar veus receloses d’aquestes unions d’afectivitat. No gens menys, hi ha qui opta perquè el seu amor quedi palès en el Registre Civil, altres prefereixen no trobar-se dins l’anterior registre i constar com a parella de fet i defugir del terme matrimoni però independentment de la via escollida, segurament hi haurà un document amb una major transcendència que unirà, en principi, l’amor com a mínim una trentena d’anys, estic parlant sense cap mena de dubte de la signatura d’una hipoteca, aquesta és la unió per excel·lència del segle XXI.

Article publicat al Diari del Baix Penedès, 16/12/05
Laia Gomis